Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Welkom op de website van Thomas Lenz, psychiater/psychotherapeut

Op deze site vindt u informatie over de praktijk. Via de kopjes aan de linkerzijde kunt u informatie vinden over diverse onderwerpen. Hieronder en onder het kopje 'actueel' staan algemene berichten.

De praktijkdagen zijn dinsdagmiddag, donderdag en vrijdag.

Wijzigingen in verband met COVID adviezen:

De praktijk is geopend binnen alle maatregelen qua desinfectie en afstand houden.

Let wel op: Het trappenhuis geldt als openbare ruimte en een mondkapje is verplicht. Ook op onze afdeling is het verzoek om een mondkapje te dragen.

Vakantie en afwezigheid 2021:

De praktijk is bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 17.00 uur.

De praktijk is gesloten van 25 juni tot en met 12 juli. De waarneming vindt plaats binnen kantooruren door: Dhr. N. van Poppel, psychiater Praktijk Vreeland, tel: 0624915966

Wachtlijst/aanmeldingen:

Per begin mei 2021 is de wachtlijst voor een behandeling helaas gesloten (aanmeldstop) aangezien de wachttijd nu meer dan 4 maanden bedraagt.

In verband met een samenwerking in het kader van de opleiding voor psychotherapie is er wel ruimte voor instroom voor behandelingen bij een collega psychotherapeut in opleiding onder mijn supervisie. Mocht u daar interesse in hebben dan kunt u contact opnemen met de secretaresse die deze aanmeldingen registreert:[email protected]

Nota Bene: Patiënten die eerder in behandeling waren kunnen contact opnemen. Vanuit de eerdere behandelrelatie kan een uitzondering worden gemaakt op het bovenstaande in overleg met de Pt en de huisarts/verwijzer.

Wijzigingen per 2021:

In het kader van hulpvragen samenhangend  met mentale klachten  na een COVID infectie heeft de praktijk een samenwerkingsverband met Cobbler coaching & training.  www.cobblercoachingtraining.nl  Er vindt een eenmalig intakegesprek plaats om vast te stellen of en in hoeverre een coachingstraject passend is en of de ernst van de klachten een dergelijk traject rechtvaardigen waarna u wordt doorverwezen. Dit traject valt niet onder de vergoeding vanuit de zorgverzekeraar en er is geen verwijzing van de huisarts of specialist nodig.


0