Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

AVG (Alg. Verordening Gegevensbescherming)

Met ingang van 25 mei geldt de AVG als overkoepelende wet om de privacy te beschermen. Elke organisatie heeft een verplichting om duidelijk te maken hoe zij omgaat met uw gegevens. In het kader hiervan heeft de praktijk een AVG verklaring waarin staat beschreven hoe de praktijk omgaat met uw gegevens. U kunt deze verklaring inzien onder het kopje 'formulieren' en vanzelfsprekend kunt u e.e.a. ook bespreken tijdens de consulten.

Verwijzingen vanaf 2017:

Een psychiater kan vanaf 2017 alleen binnen de specialistische ggz behandelingen verrichten als regiebehandelaar. Om te kunnen starten heb ik dus in ieder geval een verwijzing nodig van de huisarts voor de specialistische ggz of moet op de verwijzing duidelijk staan dat het gaat om een verwijzing naar mijn naam of naar een psychiater.

Contracten 2020 en 2021:

Er verandert op dit moment veel in de GGZ. De verzekeraars stellen steeds hogere administratieve eisen en verwachten meer kortdurende behandelingen. Bovendien zijn sommige budgetten beperkt. ijdens de consulten.

Met de volgende verzekeraars zijn er contracten in 2019

Zilveren kruis en haar labels: (Achmea, Avero Achmea, FBTO, Interpolis, Pro Life, de Friesland) Inkooporganisatie ASR: (VVAA, ONVZ, PNO, Salland, Hollandzorg, Zorgdirect, Zorg & Zekerheid,)

DSW (DSW, Intwente, Stadholland, ASR, De Amersfoortse, Ditzo)

Caresq (Promovendum, National Academic, Besured)

Er zijn ook contracten via de volgend assuradeurs (Turien &co, IAK, Caresco en Aevita) bij bovenstaande labels.

Er zijn geen contracten met: CZ, Menzis en VGZ

Eigen bijdrage 2020 en 2021:

De kosten voor een behandeling binnen de tweedelijns GGZ behoren tot het eigen risico. Dat eigen risico is voor 2019 vastgesteld op 385,00 euro. Houdt u hiermee rekening! Dit eigen risico geldt overigens niet voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar. w

Routine Outcome Monitoring:

Om beter zicht te krijgen op behandelresultaten hebben de beroepsgroepen en de zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de invoering van metingen die regelmatig worden afgenomen tijdens de behandeling. Tijdens de intake en in de loop van de behandeling zult u om die reden vragenlijsten via de mail toegestuurd krijgen die u in een beveiligde omgeving kunt invullen. Alleen ik zal de resultaten van de meting te zien krijgen en vervolgens met u bespreken. De organisatie (Telepsy) die de metingen uitvoert heeft geen inzage! Voor meer informatie zie: www.telepsy.nl

Kwaliteitsstatuut GGZ:

Met ingang van 01-01-2017 is het hebben van een kwaliteitsstatuut binnen de ggz verplicht. Het kwaliteitsstatuut is centraal geregistreerd en wordt openbaar gepubliceerd. U kunt het goedgekeurde kwaliteitsstatuut van mijn praktijk vinden onder het kopje formulieren.