Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Algemene informatie 

Patiëntenverenigingen

http://www.vereniginggeestdrift.nl/geestdrift/

http://www.adfstichting.nl/ Angst Dwang Fobie Stichting

http://www.balansdigitaal.nl/ o.a. ADHD bij kinderen en jongeren

Impuls: o.a. ADHD bij volwassenen

http://www.autisme.nl/

Depressie Centrum

http://www.vmdb.nl/ voor patienten met een bipolaire stoornis

http://www.transvisie.net/organisatie bij genderproblematiek

http://www.tourette.nl/ voor mensen met Gilles de la Tourette

http://www.ypsilon.org/ voor mensen met psychose

Hulpverlening:

http://www.gripopjedip.nl/nl/Home/ voor jongeren met somberheid

http://www.ouders.nl/ voor ouders

http://www.handicap-studie.nl/home voor mensen met een handicap

http://www.kleurjeleven.nl/ voor mensen met somberheidsklachten

https://www.113online.nl/ voor mensen met suïcidegedachten

Stichting Korrelatie

http://www.debascule.com/ Academisch Centrum voor K&J Psychiatrie

http://www.buro-bloei.nl