Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Klachten:

Hoewel ik er naar streef duidelijk te zijn en open over datgene wat ik u kan bieden en niet kan bieden kan het zijn dat u ontevreden bent over de behandeling. Omdat ik van mening ben dat een klacht ook een advies voor verandering kan betekenen hoop ik dat u met mij bespreekt waar u niet tevreden over bent.


Komen wij er samen niet uit of wilt u liever een neutrale beoordeling dan kunt ook een klacht indienen bij de beroepsorganisatie (VVPAO) waar ik bij aangesloten ben. U kunt dit schriftelijk doen bij de volgende organisatie:

Klachtencommissie Arkin/GGZinGeest/VVPAO

Margreet Spreij, ambtelijk secretaris

Postbus 74077

1070 BB Amsterdam

Email: [email protected]

Telefoonnummer: 0207885140

Deze klachtencommissie functioneert als interne klachtencommissie. De klacht wordt onafhankelijk beoordeeld.


U kunt ook een klacht indienen bij de geschillencommissie zorg. Deze klachtencommissie functioneert als externe klachtencommissie.

U vindt meer informatie op de volgende site:

https://www.degeschillencommissiezorg.nl

Telefoonnummer: 070310 5380

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

Bezoekadres Bordewijklaan 46 2591 XR Den Haag