Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Verzekerde zorg: 

De hulpverlening binnen de praktijk wordt doorgaans vergoed volgens de geldende wetgeving vanuit het basispakket voor de specialistische GGZ. U zult wel altijd de kosten in het kader van het eigen risico eerst zelf moeten betalen. Deze kosten bedragen voor 2018 385,00 euro 

Mocht u zich willen aanmelden en vragen hebben over de vergoeding dan adviseer ik u eerst contact met u zorgverzekeraar op te nemen en te vragen naar de vergoeding voor 'tweede lijns GGZ'.

In 2020 heeft de praktijk met de volgende verzekeraars contracten afgesloten: Achmea en haar labels, Menzis en haar labels, ASR en haar labels, ENO en haar labels, DSW en haar labels, ONVZ en haar labels en Zorg en Zekerheid en haar labels en Caresq en haar labels (Besured, National academic en Promovendum)


Er zijn dus geen contracten met:

VGZ en CZ en de labels die hierbij horen!

Voor de labels zie het overzichtsplaatje! (Let op....Caresq met haar labels staat hier niet op) U kunt ook naar de volgende link gaan:

De praktijk heeft geen overeenkomst met uw verzekeraar. Wat nu? Ook als de praktijk geen contracten heeft kunt u in behandeling komen binnen het kader van de zorgverzekeringswet. Als u een restitutieverzekering heeft krijgt u zelf de rekening die doorgaans van 70 tot 100% vergoed wordt. (Let op! Check de voorwaarden van uw verzekeraar!) Als u een 'natura-verzekering' hebt dan is een behandeling ook mogelijk. U zult zelf een deel van de kosten moeten betalen. (Let op! Check de voorwaarden van uw verzekeraar!)

Structuur van de rekening: De betaling van uw zorg verloopt via de structuur van een DBC. 

1: Een declaratie wordt niet afgerekend per sessie of per gesprek maar de behandeling wordt in zijn geheel afgerekend in een 'diagnose-behandel-combinatie. Dit begrip wordt doorgaans afgekort gebruikt met de naam 'DBC'. Binnen deze DBC wordt alle tijd geregistreerd van zowel de gesprekken als de verslaglegging, overleg met derden, indicatiestelling etc. Aan het einde van de behandeling wordt de DBC afgesloten en afhankelijk van de diagnose en de hoeveelheid tijd wordt het bedrag vastgesteld. Het bedrag van de rekening wordt jaarlijks door de overheid bepaald en is een vast maximaal bedrag dat berekend kan worden. U kunt informatie vinden op de site van de Nederlandse Zorgautoriteit http://www.nza.nl/regelgeving/tarieven/

2: De DBC wordt vanuit wettelijke verplichting geanonimiseerd gestuurd naar het DBC-informatie-systeem (DIS) waardoor de overheid de totale kosten en diagnoses in kaart kan brengen.

Nota Bene: Als er geen contract is afgesloten en u heeft een 'natura' verzekering dan vergoedt de verzekeraar maar een deel van het bedrag (doorgaans 70 - 80 %). Bij een restitutieverzekering zal dit doorgaans hoger zijn, maar ook hier zijn verzekeraars niet altijd even transparant.

Mocht er sprake zijn van problematiek die niet door de basisverzekering vergoed wordt na verwijzing en diagnostiekfase (aanpassingsstoornissen) dan hanteer ik het medisch specialisten normatieve uurtarief van 150 euro (zie voor verdere uitleg het kopje zelfbetalers). U kunt natuurlijk ook de keuze maken om naar een andere hulpverlener te gaan (basispsycholoog/gz-psycholoog die meer in de eerste lijn werkt.

Zelfbetaling:

Het is mogelijk om hulpverlening in het kader van psychiatrische of psychotherapeutische behandeling zelf te betalen los van het DBC-regime. De behandeling is identiek volgens de WGBO. Aangezien het DBC regime in dit geval niet noodzakelijk is wordt het volgende tarief berekend en door de aard (werken met ruime tranches ondoorzichtig voor u worden de kosten per sessie berekend.

Het onderstaande tarief geldt voor 2020:

De kosten voor een sessie zijn 150 euro per 50 minuten/15 minuten indirecte tijd, 15 euro voor telefonisch/mail overleg kort 0 - 5 min 35 euro voor telefonisch/mail overleg middel (5 tot 15 min) en 70 euro voor telefonisch.mail overleg lang (15 tot 30 minuten)

Tijd voor overige dossiervorming/brieven of verslagen zijn in deze prijs verdisconteerd.

Mocht u zelf en zonder verwijzing van de huisarts in behandeling willen komen dan is er een telefonische screening voordat de eerste afspraak gemaakt wordt.

Uitzonderingen:

Mocht uw financiële situatie bij zelfbetaling vervolghulp minder goed mogelijk maken dan kan ik het tarief omlaag bijstellen naar 100 euro/sessie bijvoorbeeld bij studenten, jongvolwassenen of zzp-ers met beperkte verdiensten. Hier kan samen naar gekeken worden.

Coaching:

Het is daarnaast mogelijk om individuele coaching- of supervisiesessies aan te vragen. Hierbij wordt uitgegaan van een hulpvraag die buiten het bestek ligt van de gezondheidszorg. De kosten voor individuele coaching- of supervisiesessies bedragen 150 euro per klokuur exclusief BTW

Er is vaak een verzoek voor sessies in de avonduren. De tijd hiervoor is beperkt en doorgaans wordt deze gebruikt voor psychotherapie in het kader van indicatie of systeemgesprekken.

Mocht u als zelfbetaler toch in de avond een sessie willen dan wordt er een toeslag van 15 euro vanaf 18.00 uur tot 21.00 uur gerekend.

Klachten over de vergoeding van uw kosten:

Met Klachten over de vergoeding door uw zorgverzekering kunt u terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (www.skgz.nl).​ 

Annuleren van een afspraak:

Het kan altijd voorkomen dat door ziekte of andere oorzaken een afspraak door u niet kan worden nagekomen. Als afspraken 24 uur van tevoren worden geannuleerd per mail of telefonisch worden er geen kosten in rekening gebracht. Bij no show of een te laat geannuleerde afspraak worden kosten in rekening gebracht ongeacht de reden van afmelding en aard van de sessie. De kosten bedragen 50 euro. Bij coachingsafspraken geldt het tarief van de sessies zelf. U kunt het bedrag niet terugvorderen bij uw verzekeraar.